Pieraksts tieši pie oftalmologa jeb acu ārsta – kam tieši pievērst īpašu uzmanību?

Acu ārsts jeb okulists būtu jāizraugās ļoti atbildīgi. Mēs visi uzticam šādam ārstam nozīmīgu lietu – mūsu redzi. Tikai drošs speciālists spēj palīdzēt saglabāt dzīves kvalitāti uz ilgiem gadiem. Mūsu valstī jau ir ļoti daudz labu ārstu, bet kā tad tos uziet? Mūsdienās daudzi cilvēki sāk savus meklējumus tiešsaistē, jo šeit ir gan rekomendācijas tieši par ārstu, gan iespējams atrast profesionāli tuvāk savai dzīvesvietai. Taču vispirms vajadzīgs saprast, kāda ir kvalifikācija, jo acu ārsts taču ir vispārīga definīcija. Tur ir 3 specialitātes, kuras var apskatīties– oftalmologs, optometrists un optiķis. Ar ko tie atšķiras, mēģināsim izprast tālāk.

Pie kā labāk būtu izdarīt pārbaudi redzei?

Tad kādi tieši eksistē acu ārsti? Agrāk jau bija viens speciālists okulists, pie kura arī gājām pārbaudīt redzi, šodien acu ārsti veic noteiktas funkcijas, saskaņā ar savu profesiju. Optometrists – tas ir ārsts, kas strādā ar redzes slimībām un kuram būs medicīnas personas sertifikāts atbilstoši savai kvalifikācijai, kurš jāatjauno ikreiz pēc 5 gadiem. Šis speciālists izmeklē pamata slimības, ja būs izdarīta redzes pārbaude, strādājot gan ar pašu redzi, kā arī ar pašu aci. Šis speciālists var arī izrakstīt arī koriģējošās brilles un lēcas acīm. Un, ja tiek konstatētas slimības, ārsts pacientu nosūta uz ārstēšanu. Šādu procesu īsteno oftalmologs acu ārsts. Šis speciālists ir okulists, kura jau pienākumos tiek iekļauta acu pārbaude, diagnostika un ārstēšana, medikamentu nozīmēšana, turklāt eksistē tāda veida oftalmologi, kas veic acu operācijas. Turklāt tādi ārsti palīdzēs pasūtīt koriģējošās brilles vai arī kontaktlēcas. Un visbeidzot optiķis, kas nav ārstnieciskā persona. Šis speciālists darbojas jau ar pašu izrakstīto recepti, ko saņēmāt no oftalmologa vai optometrista. Pats optiķis var izgatavot brilles pēc receptes, salabot rāmjus, kā arī piemeklēt tām materiālus. Ir vēl saistīta profesija: optometrists, kas ir arī optiķis. Šis ārsts var pārbaudīt redzi un vēl izveidot attiecīgās koriģējošās brilles.

Labs okulists – kādiem tieši kritērijiem jāatbilst?

Pirms tam, kā skatīt redzes ārstu, sākumā būtu jāsaprot – kas tad konkrēti ir nepieciešams vai tas būtu oftalmologs, vai arī optometrists. Kā tas bija augstāk rakstīts, optometrista uzdevums ir redzes pārbaude, bet oftalmologa – ārstēšanas process. Tādēļ, ka šie speciālisti tad ir ārstnieciskās personas, tiem jāparādās ārstu reģistrā. Protams ir ērti, ja ir iespēja attālināti pieteikties, ja ir nepieciešama acu pārbaude, nekā ilgstoši gaidīt un gaidīt, mēģinot sazināties telefoniski. Uzreiz apskatiet rekomendācijas, protams, ja tādas pastāv tieši par izvēlēto ārstu. Tagad optometrists jau ir pat atrodams optikas veikalos, kuros jau var uzreiz pasūtīt arīdzen koriģējošās brilles.