Ģeodēzija un tās iedalījums

Saskaņā ar pašreizējo terminoloģiju, ģeodēzija ir un būs jebkāda objekta atrašanās vietas noteikšana, kā arī tā lieluma un pašas formas aprakstīšana. Šeit ir redzama cieša saikne gan ar matemātiku un ģeogrāfiju, kā arī ar ģeometriju. Ģeodēzija veicināja to, ka tika izveidotas koordinātu noteikšanas sistēmas, kā arī uzbūvēti ģeodēziskie tīkli un pie tam apzīmeti konkretie punkti uz zemes. Topogrāfiskais plāns lauj orientēties zemes virsū, bet mērnieks palīdz korekti noteikt kam kāds zemes gabals pieder, un pēc tam būs izsniegts zemes robežu plāns, kas pēc likuma nosaka robežas. Un, protams, šodien Latvijas mērnieks ir tik ļoti pieprasīts, tā kā tiek daudz precizētas robežas un cilvēki saņem savu zemi atpakaļ.

Interesanti, bet ģeodēzija tiešām ir diezgan pieprasīta zinātne, kuras savāktā informācijas apjomi ir pieprasīti dažādās tautsaimniecības nozarēs. Būvniecībā mērniecība ir nepieciešama, lai kontrolēt celtniecības procesu un būvju precizitāti. Mērnieks ir nepieciešams zemes pārvaldībā, jo zemes kadastrs nemaz nevar iztikt bez precīzas objektu lieluma un atrašanās vietas noteikšanas, izmantojot profesionālus instrumentus, tādējādi nevar būt īstenota kadastrālā uzmērīšana. Savukārt meliorācijas kadastrs ģeodēziju izmanto, priekš tam, lai noteiktu valsts un pašvaldību robežu atrašanās vietas, īpašu nosacījumu zonas, piemēram, ūdensnotekas. Kartogrāfijā ģeodēzija jau ir atkarīga no topogrāfiskiem apsekojumiem, lai tiek veidots precīzs topogrāfiskais plāns vai kartes. Tiek veikts arī ģeodēziskais un kartogrāfiskais darbs, lai nodrošinātu valsts aizsardzību un drošību. Topogrāfija, ģeodēzija kā arī navigācijas sistēma jau ir svarīgas nozares priekš Latvijas bruņotajiem spēkiem.

Profesija Latvijas mērnieks – ko tieši veic vai kur tādu var sameklēt?

Nepieciešams sākt būvdarbus, tādēļ ir vajadzīgi detalizēti plānojumi un zemes ierīcības projekti? Būs jāatrod tāds Latvijas mērnieks, kurš piedāvā cilvēkiem pilna spektra kvalificētu palīdzību un arī pats ir profesionālis, jo mērniecība jeb topogrāfija ir tieša zinātne, kura prasa lielu vērību. Varbūt Jums vajadzīgs jauns robežu plāns, ko prasa zemes kadastrs, šajā gadījumā arī vajadzīgs mērnieks. Lāzerskenēšana un 3d skenēšana ļauj pat skenēt objektus, ko ir jārestaurē. Tad, kad cilvēks atnāk pie tādas lietas, ka viņam ir vajadzīga topogrāfija cena tai nebūs īpaši maza, tas ir arī tāpēc, ka mērnieks īsteno lielu apjomu kvalificēta darba. Bet vēlams salīdzināt vairākas kompānijas, mēģinot atrast labāko variantu. Taču jāsaprot, ka lielisks Latvijas mērnieks jau ir profesionāls ar vairāku gadu pieredzi.