Cik nozīmīga ir topogrāfija un robežu plāns?

Kā tas redzams tagadējā terminoloģijā, pati ģeodēzija ir un būs jebkāda objekta atrašanās vietas identificēšana, kā arī tā lieluma un pašas formas aprakstīšana. Šeit ir redzama cieša saikne gan ar matemātiku un ģeogrāfiju, kā arī ar ģeometriju. Pateicoties ģeodēzijai, tika radītas koordinātu noteikšanas sistēmas, kā arī uzbūvēti ģeodēziskie tīkli un apzīmeti konkretie punkti uz zemes. Pats topogrāfiskais plāns palīdz nepazust uz zemes, bet mērnieks ļauj tieši noteikt kam kāds zemes gabals pieder, un pēc tam tiek saimniekam izdots zemes robežu plāns, kas likumiski nosaka robežas. Bez šaubām tieši šodien Latvijas mērnieks ir tik pieprasīts, tā kā tiek daudz precizētas robežas un cilvēki saņem savu zemi atpakaļ.

Vairāk uzzini – https://www.geodezists.lv/pakalpojumi/lazerskenesana/

Mērniecība jeb topogrāfija kā arī ģeodēzija, kaut kas vēl atrodamas?

Var izcelt tādas ģeodēzijas nozares kā , piemēram, topogrāfija, kura jau ir inženierzinātnes mērniecība un zemes virsmas apraksts, ko izmanto būvniecībā un tas ietver tehnoloģiju un darba organizāciju, priekš tam, lai atrisināt inženierijas un celtniecības problēmas. Hidrogrāfija ir ģeodēzija, kas pēta ūdeni. Izmantojot aerofotogrāfiju tiek veidotas kārtis, bet kadastrālā uzmērīšana jau ir nozare kas novērtē un uzskaita dabas resursus un inženiertehnisko darbību. Mērnieks jebkurā no tām pielieto dažādas iekārtas, tādas kā lāzerskenēšana vai 3d skenēšana, lai mērījumi varētu būt pēc iespējas precīzi. Pie mums valstī ir kā valsts zemes kadastrs, kur apvienoti īpašumi un dati par to saimniekiem un zemes izmēriem, un meliorācijas kadastrs, kurā tomēr ir valsts līmeņa objekti, piemēram, ūdensnotekas un arī sūkņu stacijas.

Latvijas mērnieks, konkrēti pie kura varētu tikt pasūtīta kadastrālā uzmērīšana

Nepieciešams sākt celtniecības darbus, tādēļ ir nepieciešami detalizēti plānojumi un zemes ierīcības projekti? Jums jāatrod tāda tipa Latvijas mērnieks, kurš piedāvā cilvēkiem pilna spektra kvalificētu palīdzību un ir atbilstoši kvalificēts, jo mērniecība ir tieša zinātne, kura prasa lielu uzmanību. Ja ir vajadzīgs atjaunots robežu plāns, ko prasa zemes kadastrs, šajā gadījumā Jums arī nepieciešams mērnieks. Lāzerskenēšana un 3d skenēšana ļauj pat skenēt objektus, ko ir jārestaurē. Kad cilvēks atnāk pie secinājuma, kad tam nepieciešama topogrāfija cena tai nebūs diezgan zema, ņemot vērā to, ka mērnieks veic lielu daudzumu profesionālu darbību. Kaut gan ir rekomendējams salīdzināt vairākas kompānijas, mēģinot atrast to labāko. Un protams, ka vērtīgs Latvijas mērnieks ir profesionālis ar daudzu gadu pieredzi.